(2021-05-26)
Årsmöte 2021

Årsmöte för 2021 hålls på Strandhotellet i Öregrund den 19 juni kl. 10:00.
Inbjudan har sänts ut till samtliga båtplatsägare.
Mot bakgrund av Covid-19 restriktioner är antalet fysiska deltagare begränsat och det är viktigt att vi kan hålla avstånd. För att säkerställa detta är anmälan om deltagande nödvändig.
Anmälan skickas till Liselotte Söder senast måndag den 14 juni 2021. (se tidigare utsänd inbjudan)

(2019-06-14)
Årsmöte 2019

Årsmöte för 2019 hålls på Strandhotellet i Öregrund den 15 juni kl. 10:00.
Inbjudan har sänts ut till samtliga båtplatsägare.

(2018-06-05)
Årsmöte 2018

Årsmöte för 2018 hålls på Strandhotellet i Öregrund den 24 juni kl. 10:00.
Inbjudan sänds även ut till samtliga båtplatsägare.

(2018-05-15)
El-systemet

Beslut har tagits om att el-systemet på bryggorna, ska ses över.
Mer information om när detta kan ske, kommer när det blir aktuellt.

(2017-01-05)
Ny hemsida

Vi har nu uppdaterat Öregrundspirens hemsida och hoppas att den ska fungera bra för både båtplatsägare och för alla som har intresse av att veta mer om Öregrundspiren.