Bengt Pende  (073-650 80 85)
– Ordförande

Lennart Brolin  (070-398 03 52)
–  Ordinarie ledamot

Bo Gauffin (070-856 13 31)
– Ordinarie ledamot

Niclas Bergström (070-232 70 59)
– Suppleant